home

آیا انسان امروزه هوشمند تراست......... 
سال ها پیش وقتی که اجداد ما در غارها زندگی می کردند؛ ما انسان ها با هم همکاری می کردیم , با هم شکار می کردیم و از خانواده و بستگان مان در برابر حیوانات و سایر خطرات طبیعی محافظت می کردیم . مدت ها پس از آن اجدادمان از غارها بیرون آمدند و ما پیشرفت کردیم , خالق و مالک شهرهای بزرگ و باشکوه شدیم , به این امید که بتوانیم در خانه ها, ویلاها و آسمان خراش ها امنیت داشته باشیم ؛ اما این طور نشد.
ما با قاچاق کودکان , پورنوگرافی کودکان , کودک سرباز , کودک کارگر و بسیاری از موارد شرم آور دیگر این نسل بشری مواجه هستیم که فکر می کردیم می توانیم با هوشمندی از آنان مواظبت کنیم و حتی نسل با هوش تری تحویل بدهیم .
بسیاری بر این باورند که می گویند: من این کارها را انجام نمی دهم ؛ من در این بی رحمی ها هیچ دخالتی ندارم : ولی باور کنید, این رسوا کننده است , از شما می پرسم , برای توقف این همه اعمال ضد انسانی چه کرده ایم ؟ و اگر هیچ کاری نکنیم , مقصران و عاملان این عصر را حمایت کرده ایم .
ما به قدری در کارهای روزانه مان غرق شده ایم و برای تعطیلات و حتی بازنشستگی چنان برنامه ریزی می کنیم که فراموش می کنیم و یا نمی خواهیم بدانیم در اطرافمان چه می گذرد؛ انگار جنگ , گرسنگی و نابودی پیرامون ما نامریی است ؛ جوری رفتار می کنیم که این مسایل خیلی از ما دور هستند و ربطی به ماندارند!
ما به زندگی های تکراری ادامه می دهیم بدون اینکه متوجه باشیم که هریک از ما به طور غیرمستقیم با انتخاب های روزانه مان و  نوع  فعالیت ها و بی تفاوتی هایمان در این فجایع مشارکت داریم . ما به سهل انگاری , بی مبالاتی و خودخواهی به دلیل ناآگاهی از موضوعاتی که باید بدانیم ؛ درباره هر اتفاقی که در تنها سیاره مان رخ می دهد کوتاهی کرده ایم ود ر نتیجه مسؤلیم .
اگر نسبت به حقایق بی تفاوت باشیم و راه چاره ای نیندیشیم , نمی توانیم خودمان را از نکبتی که دامنگیرمان شده , رها کنیم . تنها راه برای زیستن هوشمندانه و شایسته نام انسان , وقف کردن خود در راه رفاه نسل بشر و پاکیزه نگهداشتن خانه مان زمین , یعنی تنها کره قابل سکونت در منظومه شمسی ( و به احتمال زیاد با دانش فعلی در کهکشان مان ) است .
من با روزهایم چه میکنم، تو چه میکنی، ما چه میکنیم
باید پر بار و همیشه در حال تحقیق و یاد گرفتن باشیم، در غیر اینصورت حاکم ظالم مثل همیشه در حال غارت عقاید، باورها و دانستهایمان خواهد بود .

Help Stop Modern day Slavery

Anti-Slavery

Anti-Slavery International

Stop Slavery

Slavery Today

home