" The Self = خود و خود باوری "
back home forward


آیا خود و خود پرستی; خود بینی و رقابت قوی ترین خصلت انسان هوشمند است ؟

اولین انسانهای مدرن نزدیک به 200,000 هزار سال قبل ظاهر شدند و دانشمندان آنها را در مقایسه با نئاندرتال و مرد هیدلبرگی، انسان مدرن نامیدند. در آن روزها زندگی تنها درباره بقا ،شکار و زنده ماندن بود. بعد ما ازغارهایمان بیرون آمدیم وشروع به ساخت شهرها و کشاورزی کردیم. از آن زمان رد پای ما روی سیاره زمین خانه مان بیشترشده است.
درهمین راستا تکنولوژی هم در زمینه های مثبت زیادی پیشرفت کرده است. از سوی دیگرتکنولوژی درراه های منفی از جمله ساخت واستفاده از بمب اتمی درهیروشیما و ناکازاکی به کار گرفته شده است.قدرت،رقابت و حرص بر انسان هوشمند فائق آمده و "خود" فاکتور مهمی در شخصیت ما شده است. روان شناسان "خود یا من " را به عنوان یک نماینده موثر وشناخته شده از هویت و یا تجربه یک شخص معرفی می کنند. آنها همچنین "خود" را عاملی تعیین کننده برای تفکیک هر شخص با دیگران می دانند.
وقتی به اطرافم نگاه می کنم می بینم که رقابت وحرص -چطور شخصیتها را در جامعه ما می سازد. شاید گفته شود حرص چندان چیز بدی نیست و ببینید چطور به ثروتمندان کمک کرده ثروتمندتر شوند. اما سوال من این است که بهای ثروتمند تر شدن آنها چه بوده است. برای مثال مدیران کارخانه ها وقتی به تنگنا و یا درآمد سالانه شان پایین میرود اولین کاری که میکنند تعدادی ازکارکنان را از کار بیکار میکنند؛ و یا بعضی از حرفه ها را قطع میکنند تا بتوانند پولی صرفه جویی کنند و درآمد بیشتری دریافت کنند، چون به صاحبان کمک کرده اند درهزینه ها صرفه جویی شود. "خود"مدیران فقط به خودشان فکر می کند والبته هیچ اهمیتی نمیدهند به کارگرانی که به درآمد برای حمایت از خانواده واطرافیانشان نیاز دارند. بنابراین بهای پولدارتر شدن مدیر، کارگرفقیرتر است.
"خود"محور اصلی زندگی انسان مدرن شده ؛همه چیز برای من واهمیت ندادن به دیگران. حرص و رقابت ما را به سوی خواستن چیزی که فرد دیگری دارد می کشاند. آیا این بحرانی نیست که در دنیای متمدن داریم؟
تمام دنیا در بحران است بجز آمریکای شمالی واروپای غربی که منزلگاه رهبری حرکت به سوی جهانی سازی شرکتی هستند.
دراین بحران آیا تصمیمات واقدامتمان ما عقلانه است یا غیرعقلانه؟
آیا انسان مدرن امروز توسط تبلیغات وسیع رسانه ای کنترل می شود؟
آیا "خود" دستاوردی جانبی از شیوه زندگی امروزماست یا اینکه ما نقطه نظری عمومی داریم وبرای ارزشهایی فراتر از نفع شخصی مان مبارزه می کنیم؟
کی یا چه زمان ما تا به این حد بی تفاوت شدیم؟
چه اتفاقی افتاد که برده خود مان شدیم؟
شاید بهتر باشد از توجه صرف به منافع خودمان دور شویم و درعوض ارزشهای واقعی را در زندگی روزانه مان تعیین کنیم.
چه چیزی ارزشهایمان را تعیین می کند؟
شیوه ای که بزرگ شده ایم؟
فرهنگ وجامعه ما ؟
تبلیغات رسانه های جمعی؟
طبقه اجتماعی ما ؟
اگر احساس کردیم نسبت به ارزشها بی تفاوت شده ایم ودرجستجوی احیای آنها هستیم ، باید نگاه مان به کجا باشد؟
بیایید ارزشهایمان را پیدا کنیم و برای آنچه درست است برای -زمین- خانه مان بجنگیم. به عنوان یک خانواده بزرگ بیایید بخاطر چیزی که برای زمین مان وساکنانش بهترین است تلاش کنیم .
سوالات من از تمام "خود"هایی است که روی زمین وجود دارند. دنیای اطرافتان را بررسی و تحلیل کنید. در نظر بگیرید برای کاهش درد و گرسنگی ، هراسها و رنجهای مردمی که در سایر نقاط جهان کاری با ما نداشته اند و تنها اشتباهشان زندگی در مناطق غنی از منابع طبیعی است چه کارهایی می توانید انجام دهید.اقدام کنید و ببینید برای کمک و یا از میان بردن این رنج ها چه کاری می توانید انجام دهید ."خود" خردمند باید بتواند کارهای زیادی انجام دهد:
تجاوزاتی که توسط خود تشنه قدرت خلق شده را متوقف کنید.
اجازه ندهید افراد احمق حاضر در قدرت بیش از این امکان خودرایی بدست آورند
میکروب کوربین نماینده پارلمان -ائتلاف جنگ را متوقف کنید
هرگز؛ هرگز فکر نکنید که بی تفاوتی ما بی خطر است؛ بر عکس بی تفاوتی ما, قدرت بیشتر ظالم است. در کشورهای پیشرفته (امریکا، اروپا، استرالیا و و ) مد، فیلم، خوانده های مبتذل، و فیلمهای نیمساعته خنده دار همه را در پی تلویزیون جمع کرده - آنجا چه خبر است. آیا سر شما هم با اینطور چیزها گرم است؟؟

Stop aggression created by the power-hungry "Self"

Stop the daft ones in power from gaining more "Self power"

Jeremy Corbyn MP - Stop the War Coalition

back home forward